De tarieven die gemeenten aan zorgaanbieders betalen, zijn essentieel om de zorg betaal- en uitvoerbaar te houden. Daarom voert Tzorg gesprekken met gemeenten hierover op basis van de nieuwe rekentool. Deze tool is ontwikkeld door Berenschot in overeenstemming met gemeenten, VNG, Actiz, ZorgthuisNL, GGZ NL, VGN én de thuiszorgaanbieders.

Met de verbeterde rekentool kunnen wij onze kostprijzen nog transparanter en eenvoudiger in kaart brengen en krijgen gemeenten inzicht in wat reële tarieven zijn. Uit de gesprekken zal blijken waar we de tarieven moeten aanscherpen en waar ze al op peil zijn.

In de afgelopen periode is nog duidelijker geworden dat thuiszorg een vitale sector is en dat moet het ook blijven. Dat kan alleen als we dit samen doen. We hebben tenslotte een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de medewerkers in de zorg op de juiste manier te blijven belonen en de zorg te leveren die kwetsbare burgers nodig hebben.

Interesse in meer informatie over de rekentool of uitleg erover van onze relatiemanagers? Neem dan contact met ons op.