Hulp van Quasir!

Lost Tzorg uw klacht onvoldoende op?

Heeft u uw klacht al besproken met uw zorgcoördinator of regiomanager, maar komt u er samen niet uit? Dan kan Quasir u helpen. Dat is een extern en onafhankelijk expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in de zorg- en welzijnssector.

Zij bieden Tzorg cliënten onafhankelijke hulp via:

  • De klachtenfunctionaris
  • De klachtencommissie
  • De cliëntvertrouwenspersoon

Op deze pagina vertellen we meer over deze opties.

 

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is er voor u als cliënt. Maar ook voor uw vertegenwoordigers, familie en naasten. De klachtenfunctionaris vangt u op, ondersteunt en geeft advies. Hij/zij zoekt een oplossing tussen u en Tzorg.

Contact met de klachtenfunctionaris
Telefoonnummer: 06 823 667 72 (bereikbaar tussen 9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr)
E-mailadres: ambtelijksecretaris@quasir.nl

Afbeelding met stappenplan voor indienden klacht via klachtenfunctionaris
Klik op de afbeelding en zie hoe u een klacht indient via de klachtenfunctionaris

 

De klachtencommissie

U kunt uw klacht ook voorleggen aan klachtencommissie. Die kan een bindende uitspraak doen over de situatie.

Contact met de klachtencommissie
Telefoonnummer: 06 828 223 58 (bereikbaar tussen 9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr)
Email adres: klachtencommissie@quasir.nl

 

Cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon is er voor cliënten binnen de Wzd (Wet zorg en dwang)
Vindt u het lastig om klachten of problemen met Tzorg te bespreken? Dan kan de cliëntvertrouwenspersoon van Quasir u hierbij helpen. Deze persoon geeft informatie en advies over uw rechten en plichten. Ook helpt hij/zij met het omschrijven van uw klacht en het zoeken van een oplossing. De cliëntvertrouwenspersoon is er voor u en handelt in uw belang.

Contact met de cliëntvertrouwenspersoon (anoniem)
Telefoonnummer: 06 – 57 53 75 20 (bereikbaar tussen 9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr)