Meldcode

Bij Tzorg zijn we alert op signalen van huiselijk geweld en mishandeling. De meldcode huiselijk geweld en mishandeling helpt goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Tzorg is verplicht deze meldcode na te leven. De meldcode beschrijft de stappen die een zorgverlener volgt bij een vermoeden of bij signalen van mishandeling.

Signalen bij mishandeld persoon:

 • zichtbaar letsel
 • schrikreactie of angstig bij (onverwachte) aanraking
 • onsamenhangende verklaringen over verwondingen
 • depressieve, angstige indruk
 • onverzorgd, verwaarloosd uiterlijk
 • spullen die verdwijnen
 • weigeren van hulp of gesprekken
 • krijgt geen gelegenheid om alleen met anderen te praten
 • onverklaarbaar geldtekort

Signalen bij de pleger:

 • onverschillig of juist een uiterst vriendelijke houding
 • lijkt overbelast, heeft onduidelijke (pijn)klachten of is vaak ziek
 • schelden, schreeuwen
 • afschermen voor hulpverleners
 • klagen over de persoon

Wat te doen bij (vermoedens van) mishandeling?

Bij een ‘niet-pluisgevoel’ volgt Tzorg het Stappenplan STOP mishandeling:

 1. De thuishulp meldt de (vermoedens van) mishandeling bij de zorgcoördinator.
 2. De zorgcoördinator brengt de signalen in kaart.
 3. De zorgcoördinator consulteert een collega en/of raadpleegt het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) of Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).
 4. Er wordt gesproken met betrokkenen.
 5. Aard, ernst en risico worden afgewogen.
 6. Tzorg organiseert hulp of maakt melding bij het SHG of AMK.

 

Veiligheidsapp

Wij vinden de veiligheid van onze cliënten erg belangrijk. En uiteraard ook die van onze medewerkers. Daarom heeft Tzorg de veiligheidsapp geïntroduceerd. Deze app ondersteunt bij het veilig werken. Via de app kunnen thuishulpen heel eenvoudig onveilige situaties melden die ze in hun werk tegenkomen. Handig toch? Ja, én veilig!

Download de app voor Android

Download de app voor iPhone

Download de app voor iPad:

 1. zoek in App Store op ‘Tzorg werkt veilig’
 2. bij geen resultaat klik je links boven op ‘Filters’
 3. selecteer hier ‘Alleen iPhone’ of ‘iPhone only’ i.p.v. iPad
 4. de app verschijnt nu wel in beeld, zodat je hem kunt downloaden

 

Steunpunt Huiselijk Geweld
info@huiselijkgeweld.nl
0900 – 126 26 26

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/kindermishandeling
0900 – 123 12 30