HKZ gecertificeerd

Tzorg is in het bezit van het landelijke kwaliteitskeurmerk HKZ. Dit certificaat geeft aan dat wij serieus omgaan met de kwaliteit van onze zorgdienstverlening en dat wij voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden. Dat betekent onder andere dat:

  • de cliënt centraal staat
  • Tzorg duidelijke afspraken maakt met de cliënt
  • de zorgverlening regelmatig wordt geëvalueerd en verbeterd

Het HKZ Keurmerk heeft betrekking op ons kwaliteitsmanagementsysteem en laat zien dat wij onze dienstverlening iedere dag een stapje beter maken.